ODDÍLOVÝ PREZENTAČNÍ STAN

Datum
Leader
Večeřa/Boháč
Popis projektu

Spolupráce na pořízení prezentačního stanu, hliníková nůžková konstrukce, s grafikou v barvách oddílu. Stan bude sloužit při venkovních prezentačních a společenských akcích.

 

Popis projektu

Ve spolupráci s oddílem PH Sokol Kbely necháváme vyrobit stan pro prezentaci oddílu na veřejnosti. Stan bude využíván především na náborových akcích, soustředěních a všude tam, kde chceme být vidět. Na základě zkušeností z uskutečněných akcí v tomto roce byl vybrán nůžkový stan 6x4m. Stan necháme potisknout grafikou oddílu, aby přilákal pozornost a zároveň plnil prezentační funkci.

Oslovení různých firem a vytřídění nabídek si vzal na starost David Boháč. V současné době připravujeme návrh na potisk stanu.

5.9.2020

STAN JE HOTOV

A máme z něj náležitou radost. Poprvé jsme si jej mohli v plné kráse užít na Hokejpárty 2020. A že plní svoji funkci dokonale, tak o tom svědčí pár fotek z 2.9.2020 z Pohádkového parku. Tradiční akce MČ Praha 19 v první školní den. Aktivně se jej již tradičně účastníme a jsme rádi, že se můžeme reprezentovat i takovýmto stanem.

 

 

Fotky k projektu
Realizace
06/2020