Přidej se k nám

Logo_Text_725x681x150dpi-BilaHokejka-odsazeni-vpravo_1.png

 


Pokud se chcete přidat k nám, stačí nám vyplnit formulář níže nebo nás kontaktujte na info@hokej-kbely.cz.

 

 

Jak se stát se členem ve dvou krocích:

1. Vyplnit přihlášku

2. Vyčkat na e-mailové potvrzení přijetí za člena od výkonného výboru

 


Přihláška

do spolku Společnost podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích z. s. se sídlem Žacléřská 264/10, 197 00 Praha 9 - Kbely, reg. Městským soudem v Praze dne 29.10. 2019, spisová značka L 72614, IČ 08642028
Telefonní číslo ve formátu např. 603123456
Trvalé bydliště
Odesláním stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými Stanovami Společnosti podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích z. s.(dále jen „Spolek“), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze výboru Spolku, který rozhoduje o členství.
Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.